Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów

TURNIEJ JUNIORSKI rozgrywany jest w klubie Squash Korona, Kielce ul. Warszawska 26 poziom -2

KOMUNIKAT

Decyzją Komisji Technicznej rozgrywki w kategoriach z liczbą uczestników 9 i 17 zostaną przeprowadzone w systemie pucharowym, natomiast mecze o miejsce 7-9 dla turnieju z 9 zawodnikami oraz mecze o miejsca 15-17 dla turnieju z 17 zawodnikami zostaną przeprowadzone w systemie grupowym „każdy z każdym”.
W przypadku wycofania zawodnika/zawodniczki przed turniejem, które będzie skutkowało redukcją drabinki do 8-osobowej (16-osobowej) turniej będzie rozgrywany do końca systemem pucharowym.

 

HARMONOGRAM

 

Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, po uzupełnieniu zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, prowadzenia rozgrywek turniejowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również na udostępniania tych zdjęć oraz nagrań w internecie.

Zgłoszenie i udział zawodników w IMP jest jednoznaczne ze zgodą na rozegranie meczów we wskazanych przez Organizatora obiektach.
Mecze które zostaną rozegrane na szklanym korcie:
GU 15 mecz Finałowy i o 3 miejsce;
GU 17 mecz Finałowy i o 3 miejsce;
GU 19 mecz Finałowy i o 3 miejsce;
BU 15 mecz Finałowy i o 3 miejsce;
BU 17 mecz Finałowy i o 3 miejsce;
BU 19 mecz Finałowy i o 3 miejsce;

Zawodnik, zawodniczka ma obowiązek przedstawić najpóźniej w dniu rozgrywek Organizatorowi ważny, w całym okresie rozgrywania turnieju, wynik badania lekarskiego zaświadczającego zdolność do uprawiania sportu. W przypadku nie spełnienia powyższego wymagania, warunkiem dopuszczenia Zawodnika, Zawodniczki do udziału w turnieju jest złożenie u Organizatora oświadczenia zastępującej treści: Ja, niżej podpisany.. niniejszym oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 2018 w Squashu organizowanych w dniach 1-3.06 w Kielcach. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią regulaminu tej imprezy.

 

 

 

Bądź na bieżąco

Partnerzy mistrzostw

partnerzy mistrzostw

Kielce miasto sportu 2018