Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów

TURNIEJ SENIORSKI rozgrywany jest w klubie Squash Korona, Kielce ul. Warszawska 26 poziom -2 oraz w klubie POINT SPORT BILCZA Bilcza ul. Liliowa 1

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

18.05.2018 23:59 (piątek)                      Przyjmowanie zgłoszeń

21.05.2018 23:59 (poniedziałek)      Weryfikacja zgłoszeń

25.05.2018 (piątek)                                    Publiczne losowanie drabinek turniejowych przeprowadzone przez PFS

30.05.2018 (środa)                                     Publikacja harmonogramu szczegółowego turniejów

 

OPŁATY WPISOWE ZA TURNIEJ:

I. PAKIET STANDARD – udział w turnieju:

PLN 140       Turniej Open (w tym 10 PLN na rzecz PFS)

PLN 130       Turniej Kobiet (w tym 10 PLN na rzecz PFS)

II. PAKIET ROZSZERZONY – udział w turnieju + ciepły posiłek:

PLN 210       Turniej Open (w tym 10 PLN na rzecz PFS)

PLN 180       Turniej Kobiet (w tym 10 PLN na rzecz PFS)

W ramach ciepłego posiłku planowana jest zupa + II danie w każdym dniu rozgrywania turnieju.

III. PAKIET PEŁNY – Pakiet Rozszerzony + dodatkowe elementy:

PLN 280       Turniej Open (w tym 10 PLN na rzecz PFS)

PLN 250       Turniej Kobiet (w tym 10 PLN na rzecz PFS)

Dodatkowe elementy Pakietu Pełnego : KOSZULKA TECHNICZNA, WSTĘP NA SIŁOWNIĘ.

ZAPISY

OPŁATY WPISOWE NALEŻY WPŁACAĆ DO DNIA 20.05.2017 NA PODANE PONIŻEJ DANE :

Paweł Michalski
nr konta: 11 1140 2004 0000 3402 7467 5645 (mBank)
tytuł: „[imie/nazwisko] – IMPSENIOR2018″

 

Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, po uzupełnieniu zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, prowadzenia rozgrywek turniejowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również na udostępniania tych zdjęć oraz nagrań w internecie.

Zgłoszenie i udział zawodników w IMP jest jednoznaczne ze zgodą na rozegranie meczów we wskazanych przez Organizatora obiektach.
Mecze rozegrane na szklanym korcie:
7.06 – OPEN 4 mecze o 1 miejsce 2 runda
8.06 – OPEN 2 ćwierćfinały,
DAMSKI 2 ćwierćfinały
9.06 – OPEN mecz Finałowy i o 3 miejsce,
DAMSKI mecz Finałowy i o 3 miejsce

Zawodnik, zawodniczka ma obowiązek przedstawić najpóźniej w dniu rozgrywek Organizatorowi ważny, w całym okresie rozgrywania turnieju, wynik badania lekarskiego zaświadczającego zdolność do uprawiania sportu. W przypadku nie spełnienia powyższego wymagania, warunkiem dopuszczenia Zawodnika, Zawodniczki do udziału w turnieju jest złożenie u Organizatora oświadczenia zastępującej treści: Ja, niżej podpisany.. niniejszym oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 2018 w Squashu organizowanych w dniach 7-9.06 w Kielcach. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią regulaminu tej imprezy.

NAGRODY:

Turniej OPEN (pula: 4050,00 PLN):

1 miejsce – 1300,00 PLN
2 miejsce – 800,00 PLN
3 miejsce – 650,00 PLN
4 miejsce – 500,00 PLN
5 miejsce – 300,00 PLN
9 miejsce – 250,00 PLN
17 miejsce – 150,00 PLN
33 miejsce – 100,00 PLN

Turniej DAMSKI (pula: 3950,00 PLN):

1 miejsce – 1300,00 PLN
2 miejsce – 800,00 PLN
3 miejsce – 650,00 PLN
4 miejsce – 500,00 PLN
5 miejsce – 300,00 PLN
9 miejsce – 250,00 PLN
17 miejsce – 150,00 PLN

Bądź na bieżąco

Partnerzy mistrzostw

partnerzy mistrzostw

Kielce miasto sportu 2018